Теракотената армия на Китай

Сред най-изключителните туристически забележителности, на които може да се натъкнете, докато посещавате прочутата в миналото китайска столица Сиан. Сиан е един от забележителните градове в централната част на страната, който не бива подминаван от туристическите гидове, тъкмо защото разполага с десетки незаменими забележителности от историческото минало на страната, които следва да бъдат видени и тяхната уникалност призната. Сред откритите в наши дни атракции, които са единствени по света със своята уникалност, това е т.нар. Теракотена армия на Сиан. Едва през 1974 е прокарано път до дълбините на самата камера, съвсем случайно, от селяни, които прокопавали в близост кладенец. Така пропадналата земна повърхност разкрива пред очите на смаяните “археолози” гледка от по-късно преброените над 8000 войника.

Теракотената армия

Характерни особености на атракцията

Армията е изградена наистина по забележителен начин. Освен внушителната бройка на войниците, в подземията има още 520 коня, 150 кавалеристи, снабдени с карети войници и щитове. Внушителен е и техният ръст. Височината на войниците варира между 184см. и 197см. Малко по-късно, през 2012г. към реставрираните войници се добавят още 120 броя, както и коне, колесници и копия, които биват подготвени от млади археолози, участващи в разкопките. Освен войнската част, сред войниците може да видите още роби, слуги, акробати и други, необходими да задоволят и изпълнят първоначалния план на някогашния император на Сиан.

Хипотези за произхода на гробницата

Ако сме успели да грабнем Вашето внимание и сте поискали да видите гробницата в Китай, може да проверите за най-добрите промоции на самолетни билети до Сиан и да закупите своите двупосочни такива в удобен за Вас момент. Има две най-нашумели хипотези за създаването на армията. Еданата от тях е на ирландски учен, която гласи, че истинската причина за създава ето на китайската теракотена армия е била да се закодира натрупаното знание през хилядолетията в страната. Опонираща на тази хипотеза, на друг историк и и изследовател-Джон Ман, е свързана с потенциално изследване какви са били обектите за направата на самите фигури войници. Тъй като голяма част от статуите все още имат по повърхостта си следи от боя и орнаменти, навярно може да се говори за това, че моделите или образците които се е предполагало да са живи хора, не са били заравяни заедно с теракотените фигури. Самите теракотени войници са по-скоро олицетворение на сила, изящество и определено нямат белези на несъвършенство, което е по-скоро плюс в подкрепа на теорията, че са сътворени по свой образ и подобие.